CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Phương án thành lập đặc khu kinh tế tại TP.HCM

 Tên đề tài:

Phương án thành lập đặc khu kinh tế tại TP.HCM

 Chủ nhiệm:

Viên Nghiên cứu Phát triển

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

34 trang

 Thời gian hoàn thành:

1998

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(352 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2021 (2/4/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22125159