CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Phương án thành lập đặc khu kinh tế tại TP.HCM

 Tên đề tài:

Phương án thành lập đặc khu kinh tế tại TP.HCM

 Chủ nhiệm:

Viên Nghiên cứu Phát triển

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

34 trang

 Thời gian hoàn thành:

1998

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(325 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019 (8/1/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2019 (5/12/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20682932