CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các chính sách và cơ chế vận hành cho mục tiêu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 Tên đề tài:

Các chính sách và cơ chế vận hành cho mục tiêu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

CN. Phạm Bình An

 Độ dài:

49 trang

 Thời gian hoàn thành:

1996

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1111 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21963558