CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các biện pháp quản lý, kinh tế và tổ chức môi trường trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 Tên đề tài:

Các biện pháp quản lý, kinh tế và tổ chức môi trường trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 Chủ nhiệm:

PTS. Vũ Xuân Đề

 Các thành viên:

PTS. Phùng Chí Sĩ

 Độ dài:

31 trang

 Thời gian hoàn thành:

1995

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1038 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21884421