CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các định chế vận hành địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam

Chủ nhiệm đề tài: Trần Phò

 
Nội dung nghiên cứu:

Do Địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam là nơi có nhiều lợi thế, có thể phát triển mạnh và nhanh hơn các nơi khác, vừa làm động lực lôi kéo, vừa rút kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Xuất phát từ đặc điểm đó, Địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam cần được Trung ương cho làm thí điểm một số mô hình về tổ chức và một số chính sách, thể lệ, thủ tục để rút kinh nghiệm cho cả nước.

Đề án đã nêu lên và tập trung kiến nghị vào bốn vấn đề sau:

1) Những kiến nghị về tổ chức và quản lý Nhà nước ở Địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam;

2) Những kiến nghị về các chính sách huy động vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư, từ mọi nguồn;

3) Những kiến nghị về cơ chế quản lý kinh tế quốc doanh;

4) Những kiến nghị về cơ chế quản lý các loại xí nghiệp nước ngoài trên địa bàn và các loại cơ sở kinh tế tập thể, tư nhân.

Chuyên đề trong đề tài đặc biệt cấp Nhà nước “Tổ chức lãnh thổ địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam”.
Hình thức:  Báo cáo đề tài dài 14 trang.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 06.02.1994

Năm hoàn thành: HT1994

 

(1116 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21891084