CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các biện pháp bảo trợ nông nghiệp ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: TS.Lương Hữu Định Thành viên tham gia: CV.Bùi Văn Bình, Huỳnh Hữu Lợi, KS.Nguyễn Thị Tuất, CN.Võ Sĩ

 
Tóm tắt nội dung:

Phân tích vi mô, vĩ mô, tổ chức Sở nông nghiệp TP.HCM

Các yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp, thực trạng sản xuất nông nghiệp. Phân tích các vấn đề hạn chế đến tình hình sản xuất một số cây trông và vật nuôi ở ngoại thành TP.HCM như : Cây lúa, mía, rau, đậu phọng, cây căn trái, heo, thuỷ sản, bò sữa.

Thực trạng yểm trợ nông nghiệp qua chính sách kinh tế vi mô. Chính sách kinh tế vĩ mô.

Lý do lựa chọn kinh nghiệm yểm trợ nông nghiệp từ Đài Loan, Phi Luật Tân và Mỹ.

Các yếu tố yểm trợ nông nghiệp Đài Loan. Các biện pháp bảo trợ nông nghiệp Philippine: Cải cách ruộng đất, tổ chức cây giống mới, chính sách bảo trợ giá cả, ngân sách nông nghiệp, ngân hàng phục vụ nông nghiệp, khả năng áp dụng vào Việt Nam. Các yếu tố yểm trợ nông nghiệp tại Mỹ.

Các mặt hàng điều tra. Nội dung điều tra: Các câu hỏi khảo sát vườn cây ăn trái, khả năng chăn nuôi gia cầm ngoại thành TP.HCM; Ý kiến của hộ về việc nuôi gia cầm.

Một số kiến nghị về bảo trợ nông nghiệp tại TP.HCM như: biện pháp tăng thu, biện pháp nhằm giảm chi và biện pháp kinh tế vĩ mô.

Hình thức:  Báo cáo dài 74 trang.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 06.01.1994

Năm hoàn thành: HT1994

 

(908 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21880658