CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Trần Du Lịch


Nội dung nghiên cứu:

Đề tài này chủ yếu tập trung vào việc khảo sát hiện trạng doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn TP.HCM, được phân theo 11 nhóm cơ quan quản lý khác nhau, đó là:

1) DNNN thuộc UBND TP và Sở Kinh tế Đối ngoại quản lý;

2) DNNN thuộc Sở Công nghiệp quản lý;

3) DNNN thuộc Sở Nông nghiệp quản lý;

4) DNNN thuộc Sở Thương nghiệp quản lý; 5) DNNN thuộc Sở Giao thông công chánh quản lý;

6) DNNN thuộc Sở Y tế quản lý;

7) DNNN thuộc Sở Văn hoá Thông tin quản lý;

8) DNNN thuộc Sở Nhà đất quản lý;

9) DNNN thuộc Sở Lao động Thương binh – Xã hội quản lý;

10) DNNN thuộc các Quận nội thành quản lý;

11) DNNN thuộc các Huyện ngoại thành quản lý.

Kết quả điều tra được xử lý và trình bày thống nhất theo các nội dung và tiêu thức chính sau:

- Về tình hình chung: theo năm thành lập (chia làm ba giai đoạn : 1976 – 1980; 1981 – 1988, sau 1988); theo ngành sản xuất kinh doanh (nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ); theo qui mô doanh nghiệp (loại nhỏ, vừa, lớn).

- Theo các tiêu thức đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp: 1. Tình hình khai thác năng lực sản xuất; 2. Vòng quay vốn; 3. Tỷ suất lợi nhuận; 4. Lãi ròng và doanh thu; 8. Vốn tự có/vốn ngân sách; 9. Lợi nhuận trên một đồng thu nhập.

- Theo cơ cấu vốn: xét theo vốn cố định thì gồm có: vốn ngân sách cấp ban đầu; vốn ngân sách cấp bổ sung vốn cố định; vốn vay ngân hàng. Xét theo vốn lưu động: vốn lưu động ngân sách cấp ban đầu; vốn ngân sách cấp bổ sung vốn lưu động; vốn vay ngân hàng.

- Theo các tiêu thức khác nhau: tỷ lệ lao động quản lý và trình độ; trình độ trang bị kỹ thuật; nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

Phần cuối cùng là nhận định về tương lai của các doanh nghiệp.

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố.
Hình thức:  Báo cáo đề tài dài 178 trang.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 06.07.1993

Năm hoàn thành: HT1993

(869 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21892934