CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Các định chế vận hành mục tiêu phát triển theo quy hoạch

 Tên đề tài:

Các định chế vận hành mục tiêu phát triển theo quy hoạch

 Chủ nhiệm:

PTS. Trần Du Lịch

 Các thành viên:

Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM

 Độ dài:

27 trang

 Thời gian hoàn thành:

1993

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(1059 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21865009