CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Dịch vụ Logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp

 Tên đề tài:

Dịch vụ Logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp.

 Chủ nhiệm:

Th.S Phạm Bình An

 Các thành viên:

TS Lê Văn Bảy; Th.S Nguyễn Trúc Vân; Th.S Đoàn Kim Thành; Th.S Châu Quốc An; CN. Vũ Thị Hồng; CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên; CN. Nguyễn Vũ Y Lan.

 Độ dài:

149 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2012

 Ký hiệu phân loại:

D338.5A532

Nội dung chính:

 

  TP.HCM đang đi đầu trong xu thế mở cửa và hội nhập. Dịch vụ logistic ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay. Có thể khẳng định nền kinh tế càng mở cửa, vai trò kinh doanh dịch vụ logistic càng quan trọng, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Đây còn là một loại hình dịch vụ hoàn chỉnh có giá trị gia tăng lớn mà trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đã nhấn mạnh cần phát triển. Đề tài này được đặt ra nhằm đón đầu một ngành dịch vụ mới và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.

Mục tiêu của đề tài là nhận diện về dịch vụ logistic về cơ sở lý luận, làm nền tảng cho phân tích thực trạng, nhận diện và đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ logistic trên địa bàn Tp.HCM, đề xuất hệ thống chính sách giải pháp toàn diện và tổng thể để phát triển dịch vụ logistic trong lộ trình hội nhập. Đề tài xem xét logistic dưới góc độ là một ngành dịch vụ trong nền kinh tế, có xét đến xu hướng toàn cầu như bản chất phát triển của logistic. Tập trung khảo sát các doanh nghiệp kinh doanh logistic (trong và ngoài nước) hoạt động trên địa bàn thành phố để phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thích hợp. Bên cạnh đó đề tài cũng tiến hành nhận diện và phân tích sâu những vấn đề tồn tại hoặc cản trở sự phát triển của dịch vụ logistic tại TpHCM.

Nội dung gồm 3 chương:

-Chương 1: Những vấn đề cơ bản về logistics và dịch vụ logistic

-Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh logistic trên địa bàn thành phố

-Chương 3: Đề xuất giải pháp và chính sách hỗ trợ.

      Xem chi tiết.

      Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

 Hải Yến.

 

(7353 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21877836