CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Quản trị rủi ro của DNNVV tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2020

 Tên đề tài:

Quản trị rủi ro của DNNVV tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2020

 Chủ nhiệm:

ThS. Mã Văn Tuệ

 Các thành viên:

Mai Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Quốc Anh; Nguyễn Thanh Phong; Nguyễn Vĩnh; Trần Gia Trung Đnh.   

 Độ dài:

125 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D658.02T913

Nội dung chính:

 

DNNVV có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của các nước; chiếm tỷ lệ 97% các DN được cấp đăng ký và cấp phép hoạt động tại TP.HCM. Các DN này cũng tạo số lượng việc làm đáng kể góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và xóa đói – giảm nghèo. Các DNNVV cũng tạo các mối liên kết chặt chẽ với các DN lớn trong và ngoài nước, tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro của cho nền kinh tế của TP.HCM giai đoạn 2011 – 2020” là cần thiết và phù hợp với yêu cầu đặt ra hiện nay.

Đề tài tập trung giải quyết 3 vấn đề: hệ thống lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro của DNNVV; nhận diện thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của DNNVV tại TP.HCM, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu những rủi ro của DNNVV tại TP.HCM. Đối tượng  nghiên cứu của đề tài là những DNNVV đang hoạt động tại TP.HCM. Do lĩnh vựa nghiên cứu về DNNVV là rất rộng nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về những rủi ro mà DN có thể gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề xuất các giải pháp để DNNVV tại TP.HCM quản trị rủi ro một cách hiệu quả.

Đề tài gồm có 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về rủi ro và quản trị rủi ro của DNNVV

Chương 2: Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro của DNNVV tại TP.HCM

Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro DNNVV tại TP.HCM giai đoạn 2011  - 2020.

 Xem chi tiết

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2802 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22880131