CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

KS. Đào Thị Hồng Hoa

 Các thành viên:

ThS. Trần Nhật Nguyên; CN. Phan Nguyễn Trung Minh; CN. Hoàng Kim Oanh; CN. Phan Đình Phước; KTS. Phan Diệu Chi; KS. Nguyễn Ngọc Nam; CN. Nguyễn Thị Tường Vân.      

 Độ dài:

107 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D354.6H11

Nội dung chính:

 

Mục tiêu nghiên cứu

-  Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về chức năng công trình trên địa bàn thành phố, các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đô thị.

-  Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về xây dựng, sử dụng công trình theo chức năng đã được cấp phép, và công trình được điều chỉnh chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tiến hành khảo sát, phỏng vấn sâu các nhà quản lý và các chủ công trình (cơ sở) kinh doanh các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa thể thao, thương mại dịch vụ để tìm hiểu thực trạng hoạt động, quy trình cấp phép, các căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn quy phạm của công trình cũng như những khó khăn bất cập trong quá trình quản lý của cơ quan chức năng và quá trình hoạt động của các cơ sở kinh doanh nêu trên. Đồng thời, lựa chọn một khu vực điển hình là Quận 3 để khảo sát sâu hơn về hoạt động của các công trình chuyển đổi chức năng, các tác động của công trình chuyển đổi qua khảo sát ý kiến người dân trong khu vực.Kết quả cũng đã rút ra được những bất cập trong công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý chuyển đổi chức năng công trình và những tác động của việc chuyển đổi chức năng công trình đến vấn đề giao thông, môi trường, an ninh an toàn xã hội, kiến trúc cảnh quan…

Từ những bất cập trong thực tiễn, đề tài đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TPHCM như sau :

1.  Giải pháp đối với việc cấp phép XD, sửa chữa cải tạo công trình theo quy hoạch.

2.    Giải pháp về quy định trong quản lý chuyển đổi chức năng các công trình nhà ở.

3.    Giải pháp về công tác thực hiện và phối hợp trong quản lý chuyển đổi chức năng các loại công trình.

4.    Đề xuất một số nội dung quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực kinh doanh ngoài công lập.

5.   Đề xuất các tiêu chí mang tính định hướng cho phép chuyển đổi chức năng công trình.

      Xem chi tiết

    Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

(2775 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22866116