CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu nhu cầu và định hướng chính sách để tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Thị Hồng Thành viên tham gia: CN.Hoàng thị Kim Chi, CN.Phan Văn Khiết

Nội dung nghiên cứu:

Vai trò của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở TP.HCM là rất to lớn. Nhưng do tình hình đầu tư, khai thác và quản lý trong một thời gian dài thiếu sự quan tâm đúng mức nên xuống cấp trầm trọng, nhiều khâu trong giai đoạn báo động, làm kìm hãm sự phát triển của Thành phố, hạn chế việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Với những bức xúc như nêu trên, đề tài được triển khai nghiên cứu và đã đưa ra những quan điểm về đổi mới đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phá bỏ tư tưởng bao cấp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trong tình hình kinh tế đổi mới nhiều thành phần, phân loại các cơ sở hạ tầng theo tính chất để có chính sách đầu tư và huy động vốn của các thành phần kinh tế và sự đóng góp của các đối tượng xã hội, phân định phạm vi, ranh giới đầu tư của Nhà nước, của các thành phần kinh tế và của nhân dân. Song quan trọng nhất là những kiến nghị về các chính sách và biện pháp tạo nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từ đầu tư nước ngoài, từ trong dân.

Tài liệu nghiên cứu thuộc chương trình “Tạo nguồn và sử dụng vốn trên địa bàn TP.HCM thời kỳ 1991-2000”
Hình thức: Báo cáo đề tài dài 38 trang và 22 tr. phụ lục.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 03.02.1992

Năm hoàn thành: HT1992

 

(4177 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22861678