CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Những luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 Tên đề tài:

Những luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 Chủ nhiệm:

Luật sư - TS.Trần Du Lịch

 Các thành viên:

TS.Lê Hồng Hạnh, TS.Nguyễn Văn Luyện, TS.Dương Đăng Huệ, TS.Hoàng Phước Hiệp, TS.Vũ Đức Long, TS.Trần Đình Hảo, TS.Nguyễn Am Hiểu, TS.Nguyễn Như Phát, TS.Đào Thị Hằng, Th.S.Nguyễn Văn Thôn, Th.S.Trương Thị Hoà, Th.S. Trương Trọng Nghĩa, LG.Nguyễn Trí Hoà, Th.S.Cao Văn Nhường, LS.Võ Thành Vị, Th.S.Phạm Bình An

 Độ dài:

185 trang

 Thời gian hoàn thành:

2000

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(464 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22877094