CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu tìm hiểu tiêu chuẩn SA 8000 (Social Accountability) và nhu cầu, điều kiện, khả năng ứng dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu tìm hiểu tiêu chuẩn SA 8000 (Social Accountability) và nhu cầu, điều kiện, khả năng ứng dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Th.S. Nguyễn Thị Tường Vi

 Các thành viên:

CN.Vũ Phạm Tín, CN.Phạm Bình An, CN.Đặng Thị Huyền Thu

 Độ dài:

109 trang

 Thời gian hoàn thành:

2001

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(560 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22857937