CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao mức sống dân cư ở khu vực nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao mức sống dân cư ở khu vực nông thôn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.HCM

 Các thành viên:

Các Nghiên cứu viên của Viện

 Độ dài:

20 trang

 Thời gian hoàn thành:

2007

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(3416 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22835547