CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Cơ chế quản lý để vận hành và phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Cơ chế quản lý để vận hành và phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

TS.Trần Du Lịch

 Các thành viên:

ThS. Phạm Bình An, ThS. Dư Phước Tân, ThS.Trần Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Cam, ThS. Vũ Thị Minh Nguyệt, CN. Trần Tô Tử, CN.Châu Quốc An

 Độ dài:

117 trang

 Thời gian hoàn thành:

2005

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(665 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22887504