CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Xây dựng mô hình tham gia góp vốn cổ phần đầu tư thực hiện dự án của người dân trong khu vực quy hoạch. đề xuất các biện pháp hỗ trợ

 Tên đề tài:

Xây dựng mô hình tham gia góp vốn cổ phần đầu tư thực hiện dự án của người dân trong khu vực quy hoạch. đề xuất các biện pháp hỗ trợ

 Chủ nhiệm:

Th.S. Nguyễn Thiềng Đức

 Các thành viên:

CN.Phạm Bình An

 Độ dài:

72 trang

 Thời gian hoàn thành:

2000

 Ký hiệu phân loại:

Đang cập nhật

 

Nội dung tóm tắt:

 

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(339 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22866278