CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Ngoại giao Việt Nam sau 20 năm đổi mới (4/8/2011 08:57)

Công cuộc đổi mới đã làm cho vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, đưa đất nước ta trở thành một người bạn và là một đối tác tin cậy của nhân dân tất cả các nước.

Xem thêm >>

Ưu tiên kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội (8/12/2011 09:55)

Trong ngày làm việc đầu tiên (7/12), đại biểu HĐND TP đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Trong đó, một vấn đề được đặt ra là ngoài các giải pháp phát triển nền kinh tế, không nên "xem nhẹ" an sinh xã hội.

Xem thêm >>

Năm 2015, sẽ mua sắm công qua “một cửa” (5/1/2012 08:38)

Đến 2015, tất cả các cơ quan hành chính công sẽ áp dụng hệ thống đấu thầu điện tử như "một cửa" duy nhất cho toàn bộ hoạt động mua sắm công. Mục tiêu này liệu có thành hiện thực khi mà thực tế trình độ và hạ tầng công nghệ ở ta còn rất… cọc cạch?

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020 (3/4/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2020 (2/3/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2020 (5/2/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20844986