CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Quy định mới về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(ĐCSVN) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BXD điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và thương nhân nước ngoài tham gia xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Theo Thông tư này, khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản không nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu. Khoáng sản nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu bao gồm: đá vôi, phụ gia thuộc các mỏ trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến làm nguyên liệu sản xuất xi măng theo Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và thuộc các mỏ được Thủ tướng cho phép bổ sung vào quy hoạch; các loại đất sét; felspat (trường thạch); cát xây dựng; cuội, sỏi, sạn các loại; đá xây dựng thuộc các mỏ tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm: hồ sơ theo quy định của pháp luật thương mại; kết quả phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản được các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận. Ngoài ra, đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu khoáng sản do tự khai thác, chế biến phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực; đối với tổ chức, cá nhân mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác và giấy phép chế biến của bên bán còn hiệu lực cho đến thời điểm diễn ra hành vi khai thác và chế biến; đối với tổ chức, cá nhân mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu phải có bản sao công chứng giấy phép khai thác của bên bán và giấy phép chế biến khoáng sản còn hiệu lực cho đến thời điểm diễn ra hành vi khai thác và chế biến; các trường hợp mua khoáng sản nói trên còn phải kèm theo hợp đồng kinh tế và bản sao y hóa đơn giá trị gia tăng.

 Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

(1529 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351173