CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban, Sở ngành về các vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch, thiết kế đô thị, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi có yêu cầu.

Tổ chức nghiên cứu, tư vấn lập và điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị riêng; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp thực hiện với các Sở - ngành Thành phố về lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành, các chương trình, dự án có liên quan đến quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu công nghiệp và các khu chức năng khác.

Nghiên cứu khoa học về thiết kế xây dựng, cải tạo, bảo tồn, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước để áp dụng vào các đồ án quy hoạch xây dựng. Tham gia hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch đô thị và kiến trúc đô thị.

Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)


Các tin khác:
  Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)
  Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)
Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24051674