CÁC KHU VỰC KINH TẾ CÁC KHU VỰC KINH TẾ

Tỷ trọng dịch vụ giảm (1/1/2006 17:19)

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 xác định “Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển, có tính đột phá chín nhóm ngành dịch vụ… nhằm tạo điều kiện cho khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn sau năm 2010”. Dự thảo cũng đặt mục tiêu “Phấn đấu đưa giá trị gia tăng của các nhóm ngành dịch vụ trên có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn”. Sự kiện & Vấn đề nhân dịp này nhìn lại tình hình phát triển khu vực dịch vụ của TPHCM và tìm hướng phát triển cho một số loại hình dịch vụ cao cấp.

Xem thêm >>

"Giải oan" cho kinh tế gia công (tiếp) (2/8/2011 09:58)

Không thể đổ lỗi cho những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là do nền kinh tế gia công. Bản thân kinh tế gia công không làm tăng nhập siêu, trở thành bãi rác công nghệ hoặc làm đời sống người lao động khó khăn.

Xem thêm >>

Phát triển các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (2/8/2011 10:00)

Để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, việc hội nhập vào kinh tế toàn cầu đòi hỏi chúng ta không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao, phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, mà còn phải phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của các ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn vậy, từng bước hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế có tầm vóc quốc tế, tạo thế và lực để cạnh tranh trên toàn cầu.

Xem thêm >>

Một số vấn đề lý‎ luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta (2/8/2011 11:09)

Công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta đã trải qua hơn 2 thập niên, đã giành được những thắng lợi về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tạo thế vững chắc để nước ta vững bước trên con đường xây dựng nền kinh tế thị trường dịnh hướng XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xem thêm >>

Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước (2/8/2011 11:16)

Trong nền kinh tế thị trường của nước ta, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước là một trong những nội dung cơ bản để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy kinh tế Nhà nước là gì? Thế nào là vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước? Và làm thế nào để kinh tế Nhà nước giữ được vai trò chủ đạo ấy? Đó là những câu hỏi được đặt ra không chỉ cho các nhà lãnh đạo và quản lý kinh tế mà còn cho cả các nhà quản trị, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến những vấn đề kinh tế của nước ta.

Xem thêm >>

Vai trò của các ngành dịch vụ - thương mại trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa (2/8/2011 14:39)

Lĩnh vực thương mại và dịch vụ nói chung bao gồm những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Việc đẩy mạnh và mở cửa về lĩnh vực này cần được xem xét một cách toàn diện để có thể xác định và tiến hành những bước đi và giải pháp phù hợp. Nhằm một mặt góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thành công tiến trình mở cửa, mặt khác cùng góp phần đảm bảo giữ vững độc lập dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Xem thêm >>

Phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Vai trò quyết định là con người và cơ chế (2/8/2011 15:08)

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) là một trong những động lực của nền kinh tế. Làm thế nào để các DNNQD phát triển nhanh và kinh doanh đạt hiệu quả cao, có đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của nền kinh tế? Làm gì để đạt được con số 500.000 DN vào năm 2010 và 1 triệu DN vào năm 2015?...

Xem thêm >>

Doanh nghiệp Nhà nước mạnh hay yếu? (2/8/2011 15:12)

Nền kinh tế thị trường mà nước ta lựa chọn là nền kinh tế thị trường định hướng CNXH dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, một mặt, cần tạo điều kiện để phát triển nhanh doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp dân doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); mặt khác phải nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Cũng vì thế, DNNN mạnh hay yếu, là vấn đề rất đáng quan tâm.

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 4 (2/8/2011 16:32)

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 3 (2/8/2011 16:51)

Xem thêm >>

Kinh tế tập thể góp phần hướng tới xã hội hợp tác cùng phát triển (2/8/2011 16:57)

Với nền tảng tư tưởng hợp tác và phong trào HTX gần 200 năm qua, Kinh tế tập thể (KTTT) đã trở thành một loại hình tổ chức phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội to lớn đối với từng quốc gia. Không những thế, KTTT còn trở thành phong trào quốc tế sâu rộng, liên kết trong tổ chức Liên minh HTX quốc tế (ICA- International Cooperative Allien). Đối với nước ta, phát triển KTTT là một tất yếu khách quan trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và củng cố nền quốc phòng - an ninh đất nước, là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 2 (2/8/2011 17:09)

Xem thêm >>

Tổng quan lý thuyết về ngành kinh tế dịch vụ - Phần 1 (2/8/2011 17:12)

Xem thêm >>

Hướng phát triển của thị trường dịch vụ phân phối tại Việt Nam (2/8/2011 17:17)

Chính thức gia nhập WTO được hơn một năm, thị trường dịch vụ phân phối Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhưng, mở cửa cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực này sẽ đối mặt với vô vàn thách thức đặc biệt là sự canh tranh với các đại gia bán lẻ đã, đang và sẽ xâm nhập thị trường Việt Nam. Vậy đâu là hướng phát triển của thị trường này?

Xem thêm >>

Hoạt động của khu vực kinh tế không chính thức ở Việt Nam: Các hình thái và tác động (3/8/2011 10:36)

Sân chơi bất bình đẳng là nền tản phát triển các hoạt động không chính thức. Hoạt động kinh doanh không chính thức phát triển mạnh ở Việt Nam một phần vì các doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu và quy mô khác nhau thường bị đối xử không công bằng.

Xem thêm >>
Các tin khác:
Dịch vụ logistics: yếu toàn diện!  (3/8/2011)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352096