HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học Tháng 1/2014

23/01/2014

-     Nghiệm thu cơ sở đề tài “Quản lý lao động người nước ngoài ở TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

21/01/2014

-     Hội đồng thanh lý đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư tại các khu công nghiệp - khu chế xuất ở TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

-     Hội đồng Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại TPHCM” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

16/01/2014

-     Hội thảo đề tài “Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn TPHCM”

15/01/2014

-     Hội đồng Nghiệm thu chính thức đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam" (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

14/01/2014

-     Hội đồng Xét duyệt đề cương đề tài “Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TP” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

10/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

09/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Việc thực thi Luật bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Thực trạng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Bệnh viện tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và xu hướng phát triển” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

08/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư tại các khu công nghiệp - khu chế xuất ở thành phố Hồ Chi Minh” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-     Hội đồng thanh lý đề tài “Công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn TPHCM đến năm 2015 - Hiện trạng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

 

TTTT.

 

(50651 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24065725