HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 04 năm 2018

 

05/4/2018
- Trung tâm Hội nhập quốc tế, Viện NCPT tổ chức Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong và Bản nâng cấp ACFTA: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”.
- Sinh hoạt học thuật “Kinh nghiệm của Singapore trong việc phát triển đô thị sống tốt” (Người trình bày: ThS. Lê Văn Thành).
11/4/2018
- Hội thảo đề tài năm 2017: “Đảm bảo an toàn về sinh thực phẩm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên).
- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Đà Nẵng về trao đổi học tập kinh nghiệm về việc nghiên cứu văn hóa và thực hiện các cơ chế, chính sách về văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12/4/2018
Tiếp và làm việc với Nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường về các nội dung liên quan tới ứng phó biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; dự báo, quy hoạch phát triển thành phố.
17/4/2018
Phối hợp với Hiệp hội hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Châu Á – Nhật Bản ASCA tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giải pháp và mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
27/4/2018
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2017: “Đảm bảo an toàn về sinh thực phẩm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên)

 

 

(133260 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019 (4/9/2019)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20220579