HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Danh mục đề tài năm 2009

STT
TÊN ĐỀ TÀI
CHỦ NHIỆM
 
 
1
Công nghiệp hóa - hiện đai hóa trên địa bàn TP.HCM - Hiện trạng và giải pháp
TS. Đinh Sơn Hùng
 
2
Phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM. Thực trạng và giải pháp
ThS. Nguyễn Văn Quang
 
3
Đánh giá tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đến tình hình KT-XH  trên địa bàn TP.HCM
ThS. Nguyễn Văn Quang
 
4
Xây dựng văn  minh đô thị trên địa bàn TP.HCM  từ thực tiễn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
ThS. Lê Văn Thành
 
5
Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cung cấp nước sạch trên địa bàn TP.HCM
ThS .Hoàng Thị Kim Chi
 
6
Nghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng đội ngũ CBCC trẻ vào cơ quan quản lý nhà nước cấp TP
CN. Trần Thị Thanh Thủy
 
7
Hoàn thiện các cơ sở pháp lý quản lý quy hoạch xây dựng tại TP.HCM
PGS.TS.  Nguyễn Trọng Hòa
 
8
Mô hình quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng của thành phố trong điều kiện môi trường biến đổi khí hậu
TS. Nguyễn Thanh Nhã
 
9
Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường tài chính TP.HCM
ThS. Nguyễn Thiềng Đức
 
10
Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM
Nguyễn Tôn Thị Tường Vân
 
11
Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TPHCM: Giải pháp phát triển
CN. Nguyễn Đức Lệnh
 
12
Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ nguồn TP.HCM
CN. Lê Thanh Hải
 
13
Đặc trưng, vai trò và vị trí của đội ngũ công nhân TP.HCM trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở TP.HCM
TS. Nguyễn Đệ
 
14
Diện mạo, đặc điểm và sự biến chuyển của nông dân ở ngoại thành TP HCM trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
ThS. Lê Thị Mỹ Hà
 
15
Nghiên cứu ý thức pháp luật của thanh niên TP.HCM hiện nay
ThS. Hồ Thị Minh Trâm
 
16
Rà soát các chính sách hỗ trợ DN của TP. HCM phù hợp với các quy định của WTO
ThS. Phạm Bình An
 

 

 Nguồn: Phòng Quản lý khoa học.

(27768 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25004313