HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023

07/02/2023

Tiếp Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố (HAMEE).

13/02/2023

-     Nghiệm thu chính thức đề án "Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TPHCM đến năm 2030", Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa.

-     Tiếp đoàn Đại học RMIT.

14/02/2023

Họp góp ý dự thảo đề cương đề án "Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, xây dựng và phản biện chính sách TPHCM".

21/02/2023

Họp với Ngân hàng thế giới về trao đổi tổ chức Hội thảo "Nghèo đói và hòa nhập đô thị".

28/02/2023

Thẩm định giữa kỳ đề tài "Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến ngành Nhựa của TPHCM", chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An.

(9444 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25454811