HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2021

02/11/2021

- Tập huấn khảo sát đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM”, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu.

- Họp nhóm đề tài Tỷ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM

04/11/2021

- Làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

06/11/2021

- Hội thảo khoa học "Dân số, lao động và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM".

11/11/2021

- Tập huấn khảo sát đề tài “Hiện tượng quy hoạch treo trên địa bàn TP.HCM – Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất”, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân.

16/11/2021

- Họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê trao đổi các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, thuộc Chương trình phát triển KT - XH TP.HCM.

17/11/2021

- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển về Chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

18/11/2021

- Xét duyệt đề cương đề án "Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TPHCM đến năm 2030", Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa.

22/11/2021

- Họp về danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022.

 

(21898 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24999543