HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12/2013

 

31/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Xây dựng hệ thống CSDL Viện Nghiên cứu phát triển phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và giải pháp xây dựng phát triển” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

27/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến KT-XH từ năm 2007 đến 2010” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM”

26/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Định hướng phát triển KT-XH vùng nông thôn TPHCM đến năm 2020” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

25/12/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

24/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Ngân sách TPHCM - Hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

20/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

19/12/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Ngân sách TPHCM: hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Tọa đàm đề tài “Bình đẳng giới tại TPHCM hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

18/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

16/12/2013

-  Tọa đàm “QH xây dựng và quản lý phát triển đô thị của TPHCM - quá khứ, hiện tại và tương lai”

12/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài Bảo tồn cảnh quan kiến trúc (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Hội thảo đề tài “Ngân sách TPHCM: hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững”

11/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài Quản lý chức năng công trình (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

6/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Quản trị rủi ro của DNNVV tại TPHCM giai đoạn 2011-2020” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

4/12/2013

-  Hội thảo đề tài “Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM”

 

 

 

Tin: PA.

(55998 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22864383