HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2016

05/9/2016
Hội thảo đề tài “Thực trạng các cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh – Các vấn đề và triển vọng” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thành)
08/9/2016
- Trao đổi với tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương về chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế động lực khu vực Đông Nam Á”.
- Sinh hoạt học thuật: Báo cáo tình hình kinh tế cả nước 6 tháng đầu năm và dự báo 6 tháng cuối năm 2016 (Báo cáo viên: TS. Trần Du Lịch)
12/9/2016
Viện cùng đoàn chuyên gia UNDP tổ chức các buổi làm việc với các chuyên gia, sở ngành Thành phố về những thông tin, yêu cầu trên các lĩnh vực của Thành phố (từ ngày 12 đến ngày 14/9/2016).
14/9/2016
Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2014 “Nghiên cứu chính sách quản lý quy hoạch xây dựng đối với đô thị đặc biệt ở Việt Nam – Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).
21/9/2016
- Tiếp Đại sứ quán Úc và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (dự án RCV).
- Làm việc với Ngân hàng Thế giới về Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.
21/9/2016
Tổ chức buổi giới thiệu chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cho các đơn vị thành viên Khối thi đua 5 của Thành phố.
23/9/2016
- Tập huấn Khảo sát chỉ số hài lòng của tổ chức và người dân về dịch vụ công năm 2016.
- Làm việc với Viện Kinh tế - Xã hội Cần Thơ và Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ về Đề án Phát triển mạng lưới logistics của thành phố Cần Thơ.
27/9/2016
Hội thảo đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý hiệu quả Thuế Thu nhập cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Triệu Thành Sơn).
30/9/2016
Họp Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố Quý III năm 2016.

 

Tin: VPV

(38610 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25030925