HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2016

 

03/6/2016
Phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về góp ý Đề cương Đề án “Tạo đột phá phát triển, khôi phục vị trí đầu tàu, thúc đẩy TP.Hồ Chí Minh tiến vượt”
06/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP.HCM” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn)
07/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị hành chính công của chính quyền Thành phố thông qua cải thiện chỉ số PAPI” (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh)
08/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Thực trạng các cơ sở phúc lợi chăm sóc người cao tuổi tại TP.HCM – Các vấn đề và triển vọng” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thành)
10/6/2016
- Tiếp và làm việc với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE)
- Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Hệ thống an sinh xã hội ở TP.HCM – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân)
13/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016:
- “Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân)
- “Tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tại TP.HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Ngọc Thành)
14/6/2016
Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài “Tính sẵn sàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hấp thụ tri thức để thích nghi với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP.HCM” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân)
15/6/2016
Sinh hoạt học thuật “Tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Báo cáo viên: TS. Nguyễn Mạnh Bình)
17/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến một số lĩnh vực kinh tế và xã hội trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An)
21/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch kinh tế xã hội TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải)
23/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Đội ngũ doanh nhân TP.HCM – Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế” (Chủ nhiệm: CN. Trần Văn Phương)
28/6/2016
Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM – Vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phương Bắc)
29/6/2016
- Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Những yếu tố tác động đến sự biến đổi của giá trị văn hóa gia đình ở TP.HCM” (Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thanh Tâm)
 - Họp Hội đồng nghiệm thu đề án “Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải)
28/6/2016 đến 30/6/2016
Viện phối hợp vớiUNDP tổ chức các buổi tọa đàm về các lĩnh vực: văn hóa và xã hội, đô thị và môi trường, giáo dục và y tế, Thành phố nghĩa tình, kinh tế và cơ chế quản lý hành chính.

(31897 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25003262