HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022

06/10/2022

Hội thảo lần 2 đề tài "Người nước ngoài di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Lệ.

07/10/2022

Hội thảo lần 1 đề tài "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương.

12/10/2022

Hội thảo lần 2 đề tài "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương.

14/10/2022

Xét duyệt đề cương đề tài "Định hướng chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19", Chủ nhiệm: TS. Phạm Trần Hải.

18/10/2022

Họp Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu phát triển.

31/10/2022

Nghiệm thu đề án "Con người đô thị", Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân.

(4418 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25015901