HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2018

 

07/8/2018
Tiếp và làm việc với Đoàn Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) về chủ đề nước và vệ sinh môi trường.
08/8/2018
Tiếp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng trao đổi về giảm nghèo bền vững.
09/8/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài 2016 “Cơ sở thông tin - dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).
10/8/2018
Tiếp Đoàn nghiên cứu Viện Kinh tế Việt Nam.
13/8/2018
Tiếp và làm việc với Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) về thực trạng chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp và cơ chế quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn từ ngân sách nhà nước.
17/8/2018
Phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp huy động nguồn lực nhằm phát huy cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
21/8/2018
Tiếp Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vể Khảo sát điểm nghẽn trong phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
23/8/2018
Tiếp và làm việc với Đoàn của Tổng lãnh sự quán Anh và Cục Thực thi quy định quốc tìm hiểu về dự án đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và các cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng.
24/8/2018
Hội thảo khoa học lần 2 của đề tài năm 2017: “Đổi mới sáng trong chuyển dịch cơ cấu, thách thức và giải pháp” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).
27/8/2018
Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong các khu dân cư đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Vân Anh)
28/8/2018
Hội thảo đề tài năm 2016: “Nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Đỏ)
29/8/2018
- Phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh”.
- Hội thảo đề tài năm 2017: “Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).
31/8/2018
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Đỏ)

(267840 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24999137