HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2018

 

03/7/2018

Họp Hội đồng Khoa học góp ý danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019.

05/7/2018

Phối hợp với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại thành phố Hồ chí Minh”.

12/7/2018

Hội thảo đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong các khu dân cư đô thị trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh” (Chủ nhệm: ThS. Lê Vân Anh)

20/7/2018

Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Phát triển không gian ngầm tại thành phố Hồ chí Minh: trường hợp khu trung tâm hiện hữu (930 ha)” (Chủ nhiệm: ThS.KTS. Lương Công Định)

23/7/2018

Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn)

26/7/2018

Hội thảo khoa học đề tài năm 2017: “Thực trạng cho hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân)

31/7/2018

Họp Hội đồng Khoa học góp ý định hướng nghiên cứu khoa học năm 2019 và góp ý Báo cáo Tổng kết 10 năm thành lập Viện.

(223599 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25028357