HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2017

 

02/3/2017

Tiếp đoàn chuyên gia của Hiệp hội hỗ trợ chăm sóc phúc lợi người cao tuổi và người khuyết tật Châu Á (ASCA).

07/3/2017

Tổ chức họp góp ý Bộ tiêu chí “Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

10/3/2017

Làm việc với Quỹ Temasek về việc Trung tâm vì Thành phố Sống tốt (CLC) phối hợp với Quỹ Temasek dự kiến tổ chức đoàn đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai với Thành phố và Viện Nghiên cứu phát triển từ ngày 10 đến 14/4/2017.

13/3/2017

Xét duyệt đề cương Đề án Nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh)

20/3/2017

- Họp với các cơ quan góp ý dự thảo báo cáo tóm tắt Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

- Họp trực tuyến với Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE) về xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Kinh tế số quốc tế.

27/3/2017

Họp với Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Nội chính Thành ủy về tham mưu, đề xuất nội dung phối hợp công tác với Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2017.

28/3/2017

Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên)

29/3/2017

Trung tâm WTO thành phố tổ chức Hội nghị Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) - Lợi ích và Thực thi”.

30/3/2017

Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn)

31/3/2017

Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: ThS. Trần Nhật Nguyên)

 

(67284 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25024592