HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học Tháng 01 năm 2022

04/01/2022

- Họp Nhóm nghiên cứu Đề án “Con người đô thị”

17/01/2022

- Họp về đề xuất các lĩnh vực cần hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới về kinh tế tuần hoàn.

21/01/2022

- Hội thảo khoa học "Cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Thủ Đức".

25/01/2022

- Họp tổng kết Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố giai đoạn 2022 – 2025.

- Họp Tổ Nghiên cứu đề án kinh tế tuần hoàn.

26/01/2022

- Họp Nhóm nghiên cứu Đề án kinh tế tập thể.

28/01/2022

- Họp với Sở Công thương triển khai đề án Nghiên cứu khoa học “Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội doanh nghiệp 04 ngành công nghiệp trọng yếu TP.HCM (2010 – 2018).

(15625 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25050535