HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học Tháng 8/2012

28/8/2012

-     Hội đồng nghiệm thu đề tài “Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cấp nước trên địa bàn TP.HCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

21/8/2012

-     Tổ chức tọa đàm “Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ, công chức và người lao động”

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Tác động tuyên truyền của phương tiện truyền thông đại chúng trên lĩnh vực quản lý đô thị” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

09/8/2012

-   Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Quản lý lao động người nước ngoài ở TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

08/8/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Đề xuất giải pháp thí điểm hạn chế xe cá nhân” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

07/8/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu đồng bộ hóa các giải pháp quản lý lòng lề đường phục vụ an toàn giao thông đô thị trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật đối với vấn đề đào tạo nghề và việc làm của người khuyết tật tại TPHCM hiện nay” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

06/8/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Đánh giá thực trạng bình đẳng giới trên địa bàn TP.HCM hiện nay” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

03/8/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất cho ngân hàng thương mại Việt Nam tại TP.HCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

02/8/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Quản trị rủi ro doanh nghiệp nhỏ và vừa” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

 

PA.

(34816 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25010197