HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học Tháng 7/2012

26/7/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Đánh giá hiệu quả đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

24/7/2012

-     Khóa tập huấn “Ứng dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong công việc”

23/7/2012

-     Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài “Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

20/7/2012

-       Khóa tập huấn “Khai thác và sử dụng Hệ thống cảnh báo sớm từ các vụ kiện chống bán phá giá”

19/7/2012

-    Họp Hội đồng khoa học mở rộng về hướng nghiên cứu 2013 (Lãnh đạo Viện, các thành viên Hội đồng khoa học, Trưởng các phòng chuyên môn, TT.TT và các đơn vị trực thuộc)

17/7/2012

-     Tổ chức tọa đàm “Thực hiện các dự án đối tác công - tư (PPP): Kinh nghiệm và Đề xuất” tại  Khách sạn Continental.

12/7/2012

-   Báo cáo chuyên đề về quản lý đô thị và biến đổi khí hậu tại TP.HCM - Báo cáo viên: GS. Martin

06/7/2012

-     Sinh hoạt học thuật “Giới và phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - Báo cáo viên: TS. Thái Thị Ngọc Dư

02/7/2012

-     Nghe báo cáo tình  hình KT-XH TP và kết quả kỳ họp Quốc hội - Báo cáo viên: TS. Trần Du Lịch

 

                                                                                                                          PA.

(27599 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25010082