HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 01 năm 2023

04/01/2023

Họp về đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

10/01/2023

Họp về đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

31/01/2023

Họp về thuyết minh đề án đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

(5063 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15