HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2021

09/4/2021

-Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ NCKH “Quá trình tăng dân số cơ học tại TPHCM (giai đoạn 2009 - 2019): thực trạng và giải pháp”, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương.

13/4/2021

-Tọa đàm “Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến Hệ sinh thái ngành du lịch của TPHCM”.

15/4/2021

- Thẩm định giữa kỳ đề tài 2019 “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM”, Chủ nhiệm: CN. Kiều Thúy Ngọc.

28/4/2021

-Hội thảo đề tài NCKH "Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM", Chủ nhiệm: CN. Kiều Thúy Ngọc.

 

(13764 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24551979