HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2016

 

01/7/2016

Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2013 “Nghiên cứu phát triển các khu đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh qua kinh nghiệm khu đô thị mới kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Nhã).

05/7/2016

- Họp Hội đồng nghiệm thu đề án “Xây dựng các quy định chung trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Kim Chi).

- Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2014 “Phân cấp quản lý ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).

06/7/2016

Họp với các sở, ngành liên quan góp ý Phiếu Chỉ số hài lòng của tổ chức và người dân về dịch vụ công năm 2016.

07/7/2016

Họp trực tuyến với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) về dự thảo hai đề án chương trình “Cơ chế phát triển thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” và “Hệ sinh thái dữ liệu mở Thành phố Hồ Chí Minh”.

14/7/2016

- Hội thảo công bố kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2014 “Những giải pháp đẩy mạnh liên kết ngành kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).

18/7/2016

Họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài năm 2016: “Tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích).

19/7/2016

Tiếp Đoàn khảo sát của Trung tâm Phân tích và Dự báo – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tìm hiểu về thực trạng tình hình kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015, 2016 và triển vọng trong giai đoạn tới.

27/7/2016

Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2013 “Nghiên cứu tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải).

28/7/2016

Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2014 “Nghiên cứu giải pháp quản lý hiệu quả thuế thu nhập cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: ThS. Triệu Thành Sơn).


Tin: VPV
 

(33758 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25030738