HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 6 năm 2021

16/6/2021

Họp kiểm tra tiến độ đề tài “Giải pháp đào tạo lại lực lượng lao động trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải).

25/6/2021

Họp trao đổi các nội dung thực hiện Đề án tác động Covid-19.

(17627 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022 (5/1/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022 (1/12/2022)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022 (1/11/2022)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24562623