HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2016

06/5/2016
Họp lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về rà soát, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị từ khóa IX đến khóa XI).
12/5/2016
Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chỉ số PAPI và PCI của TP.Hồ Chí Minh”.
18/5/2016
Phối hợp với tư vấn RAMBOLL ENVIRON của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để tổ chức Hội thảo về “Tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị gắn ứng biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp khu vực Châu Á”.
27/5/2016
Hội thảo đề tài “Phân cấp ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội TP.Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).

 

(32419 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24996606