HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Danh mục đề tài năm 2010

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

 

1

Việc thực thi luật bình đẳng giới tại TP.HCM hiện nay - Thực trạng và giải pháp

CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân

 

2

Nghiên cứu các mô hình đào tạo nghề cho công nhân khu chế xuất tại TP.HCM

CN. Mai Thị Quế

 

3

Nhận diện về vốn xã hội của nữ doanh nhân ở TP.HCM hiện nay

CN. Nguyễn Thị  Lê Uyên

 

4

Bệnh viện tư nhân tại TP.HCM- Thực trạng và xu hướng phát triển

CN. Trần Văn Phương

 

5

Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư tại các KCN-KCX ở TP.HCM

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

 

6

Đặc điểm cấu trúc đô thị và phân bổ dân cư  tại TP.HCM trong mối quan hệ với gia tăng phương tiện giao thông cá nhân

ThS. Dư Phước Tân

 

7

Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cộng cho người dân có thu nhập thấp trong đô thị.

CN. Phạm Thị Thanh Hiền

 

8

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TP.HCM

CN. Đào Thị Hồng Hoa

 

9

Cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng các quy định, quy chế bảo tồn cảnh quan kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn TP.HCM

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hòa

 

10

Nghiên cứu triển khai luật quy hoạch đô thị trong điều kiện thực tế TP.HCM

TS. Phan Sỹ Châu

 

11

Xây dựng hệ thống CSDL của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phục vụ về thông tin kinh tế - xã hội của thành phố: thực trạng và các giải pháp xây dựng phát triển

KS. Hứa Quốc Thái

 

12

CNTT với việc khai thác và quản lý thông tin thư viện – trường hợp nghiên cứu: Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

CN. Nguyễn Tuệ Minh

 

13

Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế - xã hội thành phố (từ 2007 đến nay)

CN. Lê Trúc Phương

 

14

Tái cấu trúc kinh tế TP.HCM giai đoạn 2011-2020

TS. Đinh Sơn Hùng

 

15

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

ThS. Trần Văn Bích

 

16

Giải pháp nâng cao văn hóa văn hóa kinh doanh cho các tiểu thương các chợ trên địa bàn TP.HCM

ThS. Nguyễn Trúc Vân

 

17

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn TP.HCM đến năm 2020.

ThS. Tô Thị Thùy Trang

 

18

Hàng rào phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam và nghiên cứu điển hình trên địa bàn TP.HCM.

ThS. Phạm Bình An

 

19

Định hướng tài chính đô thị TP.HCM.

TS. Trần Anh Tuấn

 

20

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

ThS. Ung Thị Xuân Hương

 
 

 Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học.

 

(29821 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25011450