HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Quý 4/2011

30/12/2011

Xét duyệt đề cương đề tài “Thị trường căn hộ cho thuê tại TPHCM - Thực trạng và một số giải pháp định hướng” - CTHĐ: TS. Võ Kim Cương.

29/12/2011

Xét duyệt đề cương đề tài “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TPHCM” - CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng.

27/12/2011

Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân có thu nhập thấp trong đô thị” - CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Hậu.

20/12/2011

Nghiệm thu chính thức đề tài tiềm lực 2009 “Nhu cầu học nghề của thanh niên Quận 9 trong quá trình đô thị hóa ở TPHCM” - CTHĐ: ThS. Nguyễn Văn Quang.

14/12/2011

Nghiệm thu chính thức đề tài “Giải pháp khai thác tiềm lực của người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát triển kinh tế TPHCM” - CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa.

08/12/2011

Hội thảo “Đặc thù quản lý nhà nước đối với chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn”.

02/12/2011

Xét duyệt đề cương 2011 đề tài “Các khuôn khổ phát triển chính quyền đô thị TPHCM” - CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng.

01/12/2011

Xét duyệt chuyên đề phản ứng nhanh “Nghiên cứu thị trường hàng hóa” - CTHĐ: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hòa.

23/11/2011

Tọa đàm đề tài “Nghiên cứu ý thức pháp luật thanh niên TPHCM” - Chủ trì: PGS.TS. Phan Xuân Biên.

22/11/2011

-Hội thảo đề tài “Giải pháp nâng cao văn hóa kinh doanh cho các tiểu thương chợ trên địa bàn TPHCM”.

-Nghiệm thu đề tài “Dịch vụ Logistics ở TPHCM - Vấn đề đặt ra và giải pháp”  - CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng.

18/11/2011

Hội thảo đề tài “Mô hình quản lý Vận tải hành khách công cộng”

15/11/2011

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH “Xây dựng bản đồ nghèo giai đoạn 2004-2010 trên địa bàn TPHCM” - CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng.

28/10/2011

Hội thảo “Quy hoạch phân khu và vấn đề đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị tại VN” tại KS Kim Đô.

24/10/2011

Xét duyệt đề cương đề tài “Lao động phi chính thức ở TPHCM nhìn từ góc độ lịch sử văn hóa”  - CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Hậu.

21/10/2011

Thảo luận bàn tròn với Ngân hàng Thế giới về “Những thách thức trong phát triển TPHCM” .

12/10/2011

Hội thảo đề tài “Cấu trúc đô thị và xe cá nhân”.

11/10/2011

Xét duyệt đề cương đề tài “Định hướng tài chính đô thị” - CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng.

 

PA.

(37377 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25027682