HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 02 năm 2017

09/02/2017
Viện báo cáo UBND Thành phố về nội dung Đề án “Điều tra chất lượng cuộc sống của dân cư Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2014”, Viện đã ký trình từ tháng 6 năm 2016.
15/02/2016
Tiếp nhóm chuyên gia điều phối của Vương quốc Anh trao đổi về Chương trình cơ quan đầu mối để công tác quản lý nhà nước trở nên thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
20/02/2017
Viện báo cáo UBND Thành phố về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.
23/02/2017
Tổ chức họp lấy ý kiến của các Sở ngành về góp ý dự thảo Kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TF)
27/02/2017
Viện báo cáo UBND Thành phố về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
28/02/2017
Xét duyệt đề cương Đề án Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).

 

(60540 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25044015