HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 04 năm 2017

03/4/2017
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Nhu cầu dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương)
04/4/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2016: “Hệ thống an sinh xã hội ở  Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân)
05/4/2017
- Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2016: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân)
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN” (Chủ nhiệm: ThS. Tô Thị Thùy Trang)
10/4/2017
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mai Anh)
11/4/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2016: “Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải)

 

(64215 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25011059