HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020

 

02/3/2020

Họp Tổ giúp việc xây dựng đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế.

10/3/2020

Họp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án”Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 -2030”.

17/3/2020

Hội thảo Covid-19: Cùng Doanh nghiệp vượt qua thách thức.

18/3/2020

Làm việc với Cục Thống kê TPHCM.

Tiếp Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Viện Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn (ĐH Quốc gia TPHCM).

26/3/2020

Họp hội đồng Xét duyệt đề cương nhiệm vụ NCKH "Đánh giá tác động xu hướng dịch chuyển vốn ngoại đến các ngân hàng trên địa bàn TPHCM: trường hợp của dòng vốn gián tiếp (Foreign Portfolio Investment- FPI)".

Họp hội đồng Xét duyệt đề cương nhiệm vụ NCKH "Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại TP.HCM".

(17514 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25044575