HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 05 năm 2018

03/5/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương).
04/5/2018
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Xuân Diệu).
- Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2017: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển Thành phố Hồ Chí Minh – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Nhật Nguyên).
08/5/2018
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hà).
09/5/2018
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Biến đổi giá trị văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thanh Tâm).
11/5/2018
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa: Những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).
- Làm việc với đại diện của Arizona State University (ASU).
- Làm việc với đại diện của Sở GTVT về 04 nhiệm vụ giao Viện thực hiện trong Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai Chương trình hành động số 14-CTr-TU ngày 25/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020.
15/5/2018
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp phát triển” (Chủ nhiệm: CN. Lê Thị Dung).
- Họp Hội đồng Phân loại biệt thự.
18/5/2018
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Quế).
- Hội thảo đề án “Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).
- Tiếp đoàn AIC.
22/5/2018
Hội thảo đề tài năm 2017: “Dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương).
24/5/2018
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Thiết kế đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp đưa vào quản lý trong thực tế (Chủ nhiệm: ThS. KTS. Đỗ Nguyên Phong).
25/5/2018
Tiếp ông Luc Faraldi, Giám đốc quan hệ quốc tế của Cơ quan đặc trách bình đẳng giữa các lĩnh thổ (CGET) trao đổi về các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh (chính sách thuế và quyền tự chủ nhiều hơn cho Thành phố); Tương quan giữa Thành phố và các khu vực lân cận trong quy hoạch vùng.

 

 

(134069 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25025434