HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2018

16/01/2018
Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy về các giải pháp phát triển thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025, xây dựng thành phố thông minh và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù (Đoàn cán bộ cấp cao thành phố thăm và làm việc tại Lào và Campuchia từ ngày 22 đến ngày 27/01/2018).
19/01/2018
- Phối hợp với Trường Đại học Việt Đức tổ chức Hội thảo “Nhu cầu và động lực quản lý phát triển tích hợp hướng tới đô thị thông minh ở vùng thành phố Hồ Chí Minh”.
- Nghiệm thu chính thức đề án “Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình).
- Họp Hội đồng Khoa học Viện.
24/01/2018
Làm việc với Tạp chí Công thương về kế hoạch tổ chức Hội thảo năm 2018.
25/01/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2016: “Biến đổi giá trị văn hóa gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thanh Tâm)
26/01/2018
Làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố về chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thảo năm 2018.
29/01/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Đảm bảo an toàn về sinh thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên)

 

(200634 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25045575