HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2021

08/10/2021

- Nghiệm thu chính thức đề tài Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: CN. Kiều Thúy Ngọc).

- Họp với các Sở, ban, ngành để trao đổi các nội dung liên quan đến Công văn số 7353/VP-TH ngày 30/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về xây dựng Chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Thành phố giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách (hỗ trợ cung cáp thông tài liệu liên quan đến lĩnh vực phụ trách cho Viện để thực hiện các chuyên đề và hoàn thiện Đề án).

09/10/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội doanh nghiệp 04 ngành công nghiệp trọng yếu Thành phố Hồ Chí Minh (2010-2018)” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).

12/10/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài “Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh trong quản lý – phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Phước Đại).

13/10/2021

Họp với các chuyên gia góp ý Đề án “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025”.

15/10/2021

Họp với Cục Thống kê, Sở Công Thương và Trường Đại học Bách Khoa về phối hợp Đại học Bách khoa xây dựng Bộ tiêu chí và tiến hành khảo sát toàn bộ doanh nghiệp cao su – nhựa để xây dựng bộ sơ sở dữ liệu toàn diện của ngành và tích hợp vào bộ dữ liệu chung của Thành phố.

16/10/2021

Hội thảo khoa học “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025”.

19/10/2021

Họp với các chuyên gia góp ý các chuyên đề của Đề án “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025”.

20/10/2021

Họp với Sở KH&ĐT, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã Thành phố góp ý dự thảo Thuyết minh đề cương Đề án khoa học “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố đến năm 2030”.

23/10/2021

Nghiệm thu chính thức đề tài “Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Đóa).

(24667 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25049083