HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2015

 

 

01/12/2015

Hội thảo góp ý nội dung dự thảo Đề án “Rà soát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn TP.HCM”

03/12/2015

Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu đổi mới công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. KTS. Nguyễn Đăng Tuyển)

11/12/2015

Nghiệm thu chính thức chuyên đề “Trích xuất, phân tích, tích hợp thông tin, dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho Mạng Thông tin kinh tế Thành phố trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội”

14/12/2015

Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM đến năm 2020” (Chủ nhiệm: GS. TS. Nguyễn Thị Cành)

16/12/2015

Hội thảo đề tài “Phân tích Chi phí – Lợi ích (CAB) đối với các dự án đầu tư công trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải)

17/12/2015

- Nghiệm thu chính thức đề tài “Định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa)

- Nghiệm thu chính thức chuyên đề “Trích xuất, phân tích, tích hợp thông tin, dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho Mạng Thông tin kinh tế Thành phố trong lĩnh vực Kinh tế”

18/12/2015

- Hội thảo đề tài “Đánh giá cơ chế điều phối triển khai quy hoạch xây dựng Vùng đô thị TP.HCM” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

- Nghiệm thu chính thức đề tài “Tuyên truyền về quản lý đô thị trên phương tiện truyền thông đại chúng – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Phan Nguyễn Trung Minh)

22/12/2015

- Hội thảo đề tài “Nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải)

28/12/2015

- Viện chủ trì cùng Trung tâm WTO, Sở Công Thương, Sở Nội vụ phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Phổ biến thông tin về một số hiệp định thương mại tự do mới ký kết hoặc vừa kết thúc đàm phán”

- Viện phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo “Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực”

31/12/2015

Nghiệm thu chính thức đề tài “Tái cấu trúc các nhóm ngành dịch vụ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích)

(17540 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 02 năm 2023 (1/3/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25004653