HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2015

02/7/2015

Trung tâm WTO thành phố tổ chức Hội thảo “Sự chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp trước Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu”.

06/7/2015

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu đổi mới công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. KTS. Nguyễn Đăng Tuyển).

08/7/2015

Viện, Trung tâm WTO làm việc với các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố để góp ý Dự thảo Kế hoạch thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015 và 2016.

10/7/2015

Trung tâm WTO Thành phố tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với nền kinh tế Việt Nam”.

15/7/2015

Họp xét duyệt các chỉ tiêu chuyên đề Mạng Thông tin kinh tế Thành phố năm 2014.

21/7/2015

Hội thảo đề tài “Giải pháp tận dụng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thy Ngọc Chi).

Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý hiệu quả thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Triệu Thành Sơn).

22/7/2015

Viện, Trung tâm WTO họp với các đơn vị liên quan để góp ý về cách thức triển khai và cơ chế phối hợp thực hiện xây dựng Kế hoạch và phối hợp triển khai các nghiêm cứu liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế về đầu tư (thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND-M về triển khai thực hiện Đề án Tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.HCM).

24/7/2015

Hội thảo đề tài “Xây dựng cơ chế tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển hạ tầng đô thị ở TP.HCM (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).

28/7/2015

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Tuyên truyền về quản lý đô thị trên phương tiện truyền thông đại chúng - Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Phan Nguyễn Trung Minh).

30/7/2015

Nghiệm thu chính thức đề tài “Xây dựng cơ chế tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển hạ tầng đô thị ở TP.HCM (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).

31/7/2015

Hội thảo đề tài “Định hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).

(23424 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 05 năm 2023 (2/6/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 04 năm 2023 (4/5/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2023 (2/4/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25031106